top of page

The project ended May 2023!

The project Monitoring and risk assessment for groundwater sources in rural communities of Romania (GROUNDWATERISK) benefits from a 1,499,913 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The aim of the project is to find the best method for groundwater microbiological monitoring to ensure water quality for human use and to better protect against possible outbreaks of pathogen bacteria in the drinking water.​

EEA_grants_edited_edited_edited.png
Home: Welcome
DSC_0641.JPG

Monitoring and risk assessment for groundwater sources in rural communities of Romania (GROUNDWATERISK)

THE EEA-RO-NO-2018-0138 PROJECT FUNDED BY THE EEA FINANCIAL MECHANISM 2014-2021

 2019 -- 2023

Amount: 1.499.913,00 Euros

The project proposes to improve the methods of groundwater monitoring for a better quality of life in rural communities that use local sources of water and to raise the awareness of water users on the potential health risks and the need to protect vulnerable groundwater ecosystems. The following objectives will contribute to the project aims: Interdisciplinary evaluation of groundwater ecosystems used as sources of drinking water in rural communities; Finding the most feasible method for groundwater microbiological monitoring to ensure water quality for human use and to better protect against possible outbreaks of pathogen bacteria in the drinking water; Risk assessment for the groundwater sources used by rural communities; Assessment of the groundwater ecosystem services to enhance conservation practices in rural communities. The target groups of our research are the rural communities that are not connected to a public water supply. According to Eurostat, in Romania, only 63.7% of the population is connected to a public water supply. It means that the rest of more than 35% of the population, mostly rural, has to use local sources of water. These sources are represented by water taken directly from caves, wells and springs. Such sources of water are not monitored by the water agencies nor by agencies for public health. To the danger represented by the lack of water quality monitoring adds, in rural areas, the agricultural practices and the lack of waste collection. The project results will be related to: the evaluation of the quality and sustainability of groundwater sources used by the rural community across Romania; establish the most feasible method for microbiological monitoring and radon concentration measurements of drinking water to be applied by responsible agencies; assess the environmental and human-induced risks for groundwater sources in different regions of Romania; and educate people for the protection of their own source of water and its sustainable use.

Home: Overview

Monitorizarea și stabilirea riscului pentru sursele de apă subterană din comunitățile rurale din România (GROUNDWATERISK)

PROIECTUL EEA-RO-NO-2018-0138 FINANȚAT PRIN 

MECANISMUL FINANCIAR 2014-2021

2019 -- 2023

Valoare: 7.127.136,60 RON

Acest proiect iși propune îmbunătățirea metodelor de monitorizare a apelor subterane pentru creșterea calității vieții în comunitățile rurale care utilizează surse locale de apă, și de sensibilizare a utilizatorilor cu privire la potențialele riscuri pentru sănătate și la necesitatea protejării ecosistemelor vulnerabile ale apelor subterane. Următoarele obiective vor contribui la realizarea proiectului: Evaluarea interdisciplinară a ecosistemelor de apă subterană utilizate ca surse de apă potabilă în comunitățile rurale; Găsirea metodei celei mai fezabile pentru monitorizarea microbiologică a apelor subterane și asigurarea calității apei pentru uz casnic și pentru o mai bună protecție împotriva posibilelor fbacterii patogene din apa de băut; Evaluarea riscului pentru sursele de apă subterană utilizate de comunitățile rurale; Evaluarea serviciilor ecosistemice oferite de apele subterane și consolidarea practicilor de conservare în comunitățile rurale. Grupurile țintă ale cercetării noastre sunt comunitățile rurale care nu sunt conectate la o rețea publică de alimentare cu apă. Potrivit Eurostat, în România, doar 63,7% din populație este conectată la o rețea publică de alimentare cu apă. Aceasta înseamnă că restul de peste 35% din populație, mai ales din mediul rural, trebuie să utilizeze surse locale de apă. Aceste surse sunt reprezentate de apa preluată direct din peșteri, puțuri și izvoare. Astfel de surse de apă nu sunt monitorizate de agențiile de management al apei și nici de agențiile de sănătate publică. La pericolul reprezentat de lipsa monitorizării calității apei se adaugă, în zonele rurale, practicile agricole și lipsa de colectare a deșeurilor. Rezultatele proiectului vor fi legate de: evaluarea calității și sustenabilității surselor de apă subterană utilizate de comunități rurale din România; stabilirea celei mai potrivite metode de monitorizare microbiologică și de măsurare a concentrației de radon în apa potabilă care să fie aplicate de agențiile responsabile; evaluarea impacturilor induse natural și de oameni asupra calității sursele de apă subterană din diferite regiuni ale României; și educarea oamenilor pentru protejarea propriei surse de apă și utilizarea sa durabilă.

Home: Text

OBJECTIVES/obiective

Unlocking the Mysteries of Springs/Descifrând misterele izvoarelor

DSCN0617.JPG

(1) Interdisciplinary evaluation of groundwater ecosystems used as sources of drinking water in rural communities

(1) Evaluarea interdisciplinară a ecosistemelor apelor subterane folosite ca sursă de apă potabilă de populațiile rurale

(2) Finding the most feasible method for groundwater microbiological monitoring to ensure water quality for human use and to better protect against possible outbreaks of pathogen bacteria in the drinking water 

(2) Găsirea metodei celei mai fezabile pentru monitorizarea microbiologică a apelor subterane, pentru asigurarea calității apei pentru uz uman și pentru o mai bună protecție împotriva posibilelor focare de infecție 

DSC_0117.JPG
Home: Research
PICT7113.JPG

(3) Risk assessment for the groundwater sources used by rural communities

(3) Evaluarea riscului pentru sursele de apă subterană utilizate de comunitățile rurale 

(4) Assessment of the groundwater ecosystem services to enhance conservation practices in rural communities

(4) Evaluarea serviciilor ecosistemice ale apelor subterane pentru consolidarea practicilor de conservare în comunitățile rurale

0a7d76ec-42d9-4287-84d9-8862247aef70.JPG
Home: Research

INVOLVED INSTITUTIONS/INSTITUȚII PARTICIPANTE

A Collaborative & Diverse Group/Un Grup de Colaboratori cu Diverse Specialități

Logo Institut Speologie EN mic.jpg

The Romanian Academy - Emil Racovitza Institute of Speleology in Cluj-Napoca

Academia Română - Institutul de Speologie Emil Racoviță din Cluj

Project Coordinator/Coordonator Proiect

Oana Teodora Moldovan, project coordinator
Traian Brad, project manager
Ruxandra Nastase-Bucur
Silviu Constantin
Aurel Persoiu
Daniel Veres
Alexandru Petculescu
Marius Kenesz
Razvan Arghir
Ionut Mirea
Mihail Theodorescu
Cătălina Haidău
Mirela Cimpean
Karina Battes

images.png

University of Bergen

Universitatea din Bergen

Partner 1/Partener 1

Rannveig Øvrevik Skoglund, partner director
Stein-Erik Lauritzen

logo UBB.jpg

Babes Bolyai University

Universitatea Babes Bolyai

Partner 2/Partener 2

Horia Leonard Banciu, partner director
Andreea Baricz
Paul-Adrian Bulzu
Adorjan Cristea
Doriana Buda
Alexandra Cucoş (Dinu)
Tiberius Dicu
Mircea Claudiu Moldovan
Bety-Denissa Burghele

logo_INOE.png

NCDO-INOE 2000 subsidiary Research Institute for Analytical Instrumentation ICIA

INCDO-INOE 2000 Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica ICIA

Partner 3/Partener 3

Erika-Andrea Levei, partner director
Oana Alina Cadar
Anca Becze 
Maria-Alexandra Hoaghia
Liliana Vanda Băbălău-Fuss
Dalma Kovacs

Home: Lab Members
Presentation1.jpg
Home: Text
bottom of page